ពាក្យស្នើរសុំចូលរួមសំរាប់២០១៩

ការដាក់ពាក្យស្នើរសំុចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើបណ្តាញ អ៊ិនធើណែតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី ២៦ ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ សំរាប់ការធ្វើតេស្តការចូលរួមគឺ នៅខែកញ្ញា កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ ស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅភ្នំពេញ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

ការដាក់ពាក្យស្នើរសំុចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើបណ្តាញ អ៉ីនធើណែតចាប់ពីថ្ងៃសៅរិ៍ ទី ០៣ ខែសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ សំរាប់ការធ្វើតេស្តការចូលរួមគឺ នៅខែកញ្ញា [TBC] កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ ស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅភ្នំពេញ។

សកម្មភាពរបស់ The Sound Initiative 

ក្រៅពីការចូលរួមសិក្ខាសាលា យើងនឹងធានាថា អ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ជីវិតពិត ដោយរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាថ្នាក់បង្ហាញ និងបទពិសោធន៍ពីស្ទូឌីយ៉ូផ្ទាល់។

ប្រធានបទពី The Sound Initiative៖

 • អក្ខរកម្មតន្ត្រី

 • ជំនាញខាងសម្តែងតន្រ្តី (ច្រៀង ហ្គីតា និងព្យាណូ)

 • មូលដ្ឋានគ្រឹះតន្ត្រី

 • ការនិពន្ធចម្រៀង

 • ការថត និងផលិតតន្ត្រី

 • វិស្វកម្មខាងសំលេងសំរាប់ការសម្តែងផ្ទាល់

 • កិច្ចសន្យា និងការរក្សាសិទ្ធិ

 • ការធ្វើផែនការ និងទីផ្សារ សំរាប់កម្មវិធី

អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នក

 • បទពិសោធន៍ដ៏កំរ (ឈ្នះអាហារូបករណ៍ទៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែធ្នូ)

 • ទទួលបានចំណេះដឹង និងជំនាញពីអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មតន្រ្តី

 • ធ្វើការជាមួយតន្រ្តីករដែលមានគោលដៅគំនិតដូចគ្នា

 • ឱកាសសំរាប់សម្តែង

 • ឱកាសការងារ / ចុះកម្មសិក្សា

ការចំណាយ

នេះគឺជាកម្មវិធីផ្អែកលើអាហារូបករណ៍

មិនមានការបង់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានអ្វីនោះទែ ប៉ុន្តែត្រូវមានការប្តេជ្ញាចិត្ត និងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់កម្មវិធីនេះ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 • ការដាក់ពាក្យសុំនេះ គឺផ្តោតសំខាន់សំរាប់តន្រ្តីករ (សិល្បករ / ផលិតករ)

 • ភាពប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលា

 • ការដាក់ពាក្យសុំនេះ គឺបើកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

 • តម្រូវការសំរាប់កម្រិតនៃភាសាអង់គ្លេស

 • ការដាក់ពាក្យនេះ ត្រូវមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកតន្ត្រីហោចណាស់ក៏មានបទពិសោធប្រហែល ១-៣ឆ្នាំ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រី ឬការបង្កើតតន្ត្រី

 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវមានអាយុនៅចាប់ពី ១៨ ទៅ ៣០ឆ្នាំ  ជាមួយឯកសារធ្វើដំណើរ

 • ការបើកលើកិច្ចសហការ និងជំរុញខ្លួនឯង - កម្មវិធីនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បី: រៀន បង្កើតតន្ត្រីថ្មី សហការលើគំរោងថ្មីៗ រៀនពីមិត្តភក្តិរបស់ចូលរួមផ្សេងទៀត  ប្រធានក្រុមនិងអ្នកណែនាំ និងបង្កើតការទំនាក់ទំនងលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

លក្ខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ពួកយើងស្វាគមន៍តន្រ្តីគ្រប់ប្រភេទ  ប៉ុន្តែត្រូវតែជាបទចំរៀងដែលនិពន្ធដោយខ្លួនឯងដោយមិនចំលងគេ។

 • បេក្ខជនត្រូវតែចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់វគ្គទាំងអស់

 • មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងអោយក្លាយទៅជាតន្រ្តីករអាជីព

បន្ថែមលើនេះទៀត The Sound Initiative ក៏ផ្តោតលើចំនុចសំខាន់សំរាប់ការជ្រើសរើសផងដែរនោះគឺ៖

 • សមតុល្យនៃភេទ( ៥០%/ ៥០% )

 • តុល្យភាពនៃ ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំ

ដំណើរការជ្រើសរើស

ថ្ថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកគឺថ្ងៃសុក្រទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ១២:០០ យប់ ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកំរងសំនួរ មុននឹងដាក់ពាក្យសុំតាមគេហទំព័ររបស់យើង។

ពាក្យសុំ នឹងត្រូវពិនិត្យ ក្នុងលក្ខ័ណ្ឌដែលអ្នកដាក់ពាក្យតាមរយៈប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសុំនេះប៉ុណ្ណោះ។ លទ្ធផលសំរាប់អ្នកត្រូវបានការជ្រើសរើស នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅដើមខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ សូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកនឹងមានរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់អ្នកមកកាន់ក្រុមការងារយើង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបាន ជ្រើសរើសសម្រាប់ការធ្វើសំភាសន៍។

ក្នុងករណីដែលគ្មានការឆ្លើយតប ឪកាសនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកដាក់ពាក្យផ្សេងទៀត។

ចំណាំ

សូមបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យបានលំអិត សម្រាប់ពាក្យសុំដែលមិនមានព័ត៌គ្រប់គ្រាន់ នឹងមិនត្រូវបានជ្រើសរើសទេ

សូមសំគាល់ថាអ្នកបានភ្ជាប់នូវ links សំរាប់ពួកយើងអាចចូលទៅកាន់សមិទ្ធផលរបស់អ្នកបានដោយងាយ ដែលបានតំរូវក្នុងផ្នែកទី៣នៃកំរងសំនួរ


Application 2019

Strengthen your knowledge of music and the industry in The Sound Initiative vocational training programme.

This is a 6 month training programme running from October 2019 to March 2020. 

Apply below as either:

 1. Artist

 2. Producer

The call for applications will be open from the Friday 1st August until August 23th 2019. 

Auditions will be in September [date TBC]

This programme is funded by the British Embassy in Phnom Penh. 

Topics covered by The Sound Initiative programme:

 • Music Performance Skills (Singing, Guitar and Piano)

 • Music Theory

 • Songwriting

 • Recording and Mixing

 • Live Sound Engineering

 • Contracts and Copyright

 • Event Planning and Marketing

 • Music Literacy 

What will you gain from the programme?

 • Gain knowledge and expertise from experienced music industry professionals

 • Immersive experience (win a scholarship to the UK in December)

 • Work with like-minded musicians 

 • Performance opportunities 

 • Apprenticeship/internship opportunities 

Costs Covered

This is a scholarship based programme.  

 • No cash payment is expected but a time commitment is required. 

Eligibility Criteria

 • The call is directed to musicians (artists/producers)

 • The call is open to applicants who identify as Cambodian

 • The call is meant for musicians with at least around 1-3 years of experience in the music industry, or making music

 • All applicants should be between 18 - 30 with travelling documents

 • Motivation and commitment to attendance of workshops

 • A suitable level of English is required to benefit from the activities

 • Open to collaboration and self motivated - this programme is an opportunity to: learn; create new musical material; collaborate on new projects; learn from your peers, group leaders and mentors; and create professional connections. 

SELECTION CRITERIA

 • We welcome music of all genres - but your music must be your own and original. 

 • Musicians must be able to attend to the whole programme. 

 • Strong commitment to becoming a professional musician and working in the music industry

In addition, – The Sound Initiative will strive for

 • Gender balance (a 50/50 % rule will be applied)

 •  Balance in terms of background of the applicants

SELECTION PROCESS

The deadline to submit your application is Friday August 23rd 2019, 12:00AM.

Applications will only be taken into consideration if submitted via this application tool. 

The selection results will be revealed  by the beginning of September 2019.

Please kindly note,  that you will have five days to confirm your participation should you have been selected for auditions. In case of no-response, the spot will be offered to another applicant.


This project is in partnership with the British Embassy in Phnom Penh.

FCO_BE_KH_PNH_PS_BL_EN.png